Kastteknik del 1

 

Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om spelaren inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt och lägga sig bra, men det fungerar inte i längden. För att skapa ett effektivt fungerande spel måste spelaren ha en bra teknik.

En bra teknik kännetecknas av fyra delar. Den ska vara enkel, se lika ut från gång till gång och kroppen måste vara i fullständig balans under kastet. Den ska även vara avslappnad. Det låter enkelt men hur uppnår man en sådan teknik?

  • Enkelheten får spelaren genom en renodlad rörelse där onödiga och ofunktionella rörelser är minimerade.
  • Om tekniken är komplicerad kan det vara svårt att upprepa rörelsen från kast till kast.
  • Tekniken behöver även en stabil plattform för att den ska kunna utföras och det får man genom att ha en bra balans under hela kastet. Att kliva ur ringen efter kastet beroende att man tappar balansen bör undvikas.
  • Spänner man någon muskel i onödan, kommer det påverka tekniken negativt. I många idrotter har forskning visat att de bästa utövarna är väldigt avslappnade i muskelaturen. Om gemene man hade utfört rörelsen, hade de upplevt att de haft en dålig kontroll av rörelsen, eftersom effekten av en avspänd teknik blir att utövaren saknar en medveten kontroll. Att inte ha kontroll över rörelsen upplevs ofta obehagligt, men erfarenhet visar att kroppen klarar det utmärkt på egen hand. Därför ska  spelaren under tävling och tävlingsförberedelseperiod jobba för att hitta känslan som kännetecknar en avslappnad teknik. Under träningsperioden ska man däremot analysera tekniken i detalj. Frågor man kan ställa sig är: Vad är en bra teknik? Är den här delen optimal?

Nedan kommer ett antal moment att diskuteras och det ges förslag på saker som man ska beakta. Det är inga svar på vad som är rätt och fel, utan ska användas som ett underlag i processen att utveckla en bra teknik. Kom även ihåg att det är en skillnad mellan teknik och stil. Tekniken är de grundläggande delarna i utförandet, medan stilen är en individuell anpassning av tekniken som inte påverkar utförandet.

Ställning
För att kunna kasta kloten på ett bra sätt krävs att spelarens kroppshållning är avslappnad.  Att fördela kroppsvikten över hela foten är eftersträvansvärt,  att stå på tå eller hälarna ger sämre stabilitet. Detta för att undvika att man står och tippar framåt eller bakåt. När man “sitter” ner och lägger ska man stå på den främre delen av foten.  Många har kastarmsfoten något framför den andra foten.  Går man upp till knäna ska de vara lätt böjda, axlarna ska vara nedsjunkna.  När spelaren står upp och lägger behöver armen kunna pendla fritt.  Han eller hon  behöver därför luta bålen något åt kastarmens sida för att undvika att armen slår i höften vid framsvingen. För att tyngdpunkten fortfarande ska vara centrerad behöver man kompensera det med att skjuta höften åt motsatta sida. En liknade position gäller när spelaren sitter och lägger. Luta kroppen något åt kastarmssidan. Benet på kastarmssidan ska vara i kastriktningen, det andra benet vrids ut så det känns bekvämt.

Greppet
En förutsättning för att kunna få ett korrekt grepp är att kloten är anpassade till individen. Det finns två skolor hur klotet greppas. Den ena utgår från att man lägger klotet mitt i handflatan och sluter fingrarna runt det. Den andra skola bygger på att klotets centrum läggs mitt på långfingret  Låt fingrarna ligga i kontakt med på pek-, lång- och ringfingret.  I den första varianten fås ett bättre grepp, många upplever ett mer känsla i den andra varianten.  Vilken av metoderna som väljs är valfritt. Tummen ska ligga ann  mot klotet men inte mer.  Tänk på handen ska vara avslappnad.

Förberedelse
Innan kastet börjar bör spelaren ha en ritual som höjer koncentrationen. Den ska få dig att vara här och nu. Vad som händer om man missar eller vad det ska bli till middagen är oväsentligt. Det viktiga är att spelaren skärmar av sig från omvärlden. Det enda som ska finnas i sinnevärlden är målet som ska träffas. När det känns bra och du bestämt dig att nu är det dags. Höj din koncentrationen ytterligare, genom en extrem fixering av målet, dvs svetslåga mot målet.

 Posted by at 7:22 am

  2 Responses to “Kastteknik del 1”

  1. En detalj som jag lagt märke till är att väldigt många håller andan i kaste – både vid lägg o skytte. Det måste väl vara heltokigt? Försök själv att vara avslappnad och mjuk i armen med spända magmuskler…

    • Jo, så kan det nog vara. Sedan får man avväga den spänningen med att stå och andas under kastet. Är andningen inte synkroniserad med rörelsen är det nog ett större problem. Hålls andan i bara några sekunder tror jag inte att det spelar någon roll. Mitt förslag är att man andas in under baksvingen och ut under framsvingen, det ska dock inte överdrivas.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)