Feb 102013
 

My eye
Som jag beskrivet tidigare så i artikeln , så behöver spelaren följa en linje om man ser på pendeln ur ett helikopterperspektiv.
Riktning

Bilden visar även hur ögat bör ligga ovanför denna linje. Ligger ögat ovanför denna linje blir det lättar att få klotet i en rak riktning mot målet.

Ser vi på videofilmerna från inlägget så syns det att spelarna har även sitt öga i linjen. Jag har tagit en av filmerna och lagt en vertikal linje (samt stabiliserat bilden något). Där kan man se att Bruno håller linjen i stort sett hela vägen.

Gör ni en liknade analys på de andra spelarna, så ser ni att de följer denna princip. Och gör de inte det blir det svårare för dem att få till ett bra kast. I R. Bruno(2003) bok resonerar han kring detta. Han har dock kommit fram till en annan lösning hur det ska vara, vilket jag inte håller med om. Han vill kompensera det faktum att axeln är utanför denna linje, genom att vrida kroppen. Som jag ser det gör man ett fel och sedan ett kompensations fel för att rätta till det.

Bruno R. (2003) Les secrets de la pétanque & du jeu provençal techniques, les grands champions, anecdotes, Toulon: les Presses du Midi.

 Posted by at 7:41 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)