Mar 112013
 

I helgen var jag och Patrik Andersson och höll en tränarkurs i boule.  Under kursen visade vi några exempel på övningar som en tränare kan använda sig av på ett pass.  Totalt visade vi 7 övningar.  Dessa är beskriva nedan.

Rak skruv bakåt
i_2013031108183246

Lägg två krattor bredvid varandra,  landa  mellan skaften och se om kloten dras åt ett visst håll.  Kasta tex 12 klot se hur många som hamnar till vänster respektive höger. Obs banan får inte ha sid lutning

Syfte: Se om spelaren har en sidskruv

 

Singelmatch
i_2013031108183248

Kasta ut lillen, därefter lägger du ut en cirkel där du vill landa,  går till ringen  och kastar ditt klot så att det hamnar i cirkeln.  Klot utanför cirkeln är ogiltiga.  Sedan är det nästa persons tur. Inga skott

Syfte: träffa avsett nedslag

 

Olika båge
i_2013031108183253

1) Rita ett streck 3 m från ringen,  sedan en 60 cm triangel framför lillen.  Övningen går ut på att landa innan strecket  och sedan stanna i triangeln.  2) Lägg ut klot i en rad 2 m från dödlinjen, det är ungefär 7 m till kloten. Sedan ska spelaren lyfta över kloten och stanna innan dödlinjen.  Gör övningarna  varannan gång.

Syfte:  träna kast med olika bågar

 

Skytte
i_2013031108183251

1)Träffa klotet längst bak,  1p vid träff -1 om fel klot träffas.  2) Träffa kloten, börja på 6m.  Sedan finns avstånden 7, 8 9 och 10m. Träffas två av tre får spelaren backa. 1 av tre stanna kvar på avståndet annars får man gå framåt.

Syfte: höja procenten lyckade  skott

 

 

Lägg
i_2013031108183249

Rita en cirkel, typ 80 cm stor.  Lägg lillen i bakkant av den, börja på 6m.  Sedan finns avstånden 7, 8 9 och 10m.  Lyckas man lägga in  två av tre får spelaren backa. 1 av tre stanna kvar på avståndet annars får man gå framåt.

Syfte: höja procenten av lyckade lägg

 

Lägg- och skyttestafett
i_2013031108183257

Rita en 80 cm stor cirkel och placera en lille i den. Dela upp spelarna i lag om 2 personer. Den ena spelaren börjar att lägga mot cirkel.  Sedan får laget poäng för varje klot som som skytten får ur cirkeln. Vänta in de andra lagen, så att alla kastat sina klot samtidigt och lagen befinner sig i samma omgång. Det lag som kommer först till 7 p vinner.

Syfte: Kunna prestera under press samt få ihop team känslan, hjälpa varandra

 

 

 

 Posted by at 7:44 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)