Jan 132013
 

I förra artikeln beskrevs hur mycket fart vi får på armen om vi nte använder muskelkraft utan bara låter den falla. Hur långt kommer klotet om det har en hastighet av 3.7 m/s?

Formeln för kastparabeln ser ut som följande.

kastparabel2

Om vi tar och sätter in 3.7 m/s och uppskattar att utfallsvinkeln är 43 grader får vi följande formel. Klotet släpps 0.7 meter ovanför marken.

kastparabel3
Räknar vi ut detta får vi x=1,93 m. Vad innebär detta? Jo, vi måste på något annat sätt få fart på armen för att den ska få tillräckligfart för att nå fram. Hur hög hastighet måste armen ha för att komma fram, låt säga 8 meter.
kastparabel
Ger det en hastighet på 8,5 meter/sekund. Så pendelns hastighet måste alltså dubblas lite drygt för att nå hela vägen fram.
 Posted by at 8:44 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)