Jan 132013
 

En diskussion som förs hos boulespelare är om farten kommer från själva pendeln eller om den skapas på annat sätt.  Tänkte jag skulle visa hur man kan räkna på det ur ett fysiskt perspektiv.  De flesta boulespelare har armen i en position framför kroppen innan de sakta för armen bakåt, i bakåtrörelsen sker ingen nämnvärd acceleration. Många för armen  till ett läge där rörelsen tar stopp dvs. armen går inte att föra bakåt utan att bål, axel eller höft rör sig. Där vänds rörelsen samtidigt som en acceleration startar för att initiera kastet.  I detta exempel ska vi se om lägesenergin som erhålls när klotet lyfts upp räcker för att driva klotet hela vägen fram.

Eftersom klotet faller ca 0,7 m i början av kastet omvandlas lägesenergi till rörelseenergi. Avståndet får jag genom att mäta skillnaden mellan klotets högsta position i baksvingen och den lägsta positionen klotet har (oftast när höften passeras) se figur 1. Tabellen visar en teoretisk beräkning av hastigheten..

Rörelsemangd

 

Tabell  Beräkning av hastighet

Tanken med denna uträkning är att visa på att hur stor teoretisk fart klotet får bara genom tyngdkraften. Till detta måste an ta hänsyn till armens vikt, ev. friktion och att klotet rör sig i en helt annan riktning än fallriktningen.  Denna riktnings förändring gör att en del rörelseenergi omvandlas till lägesenergi igen.  I nästa inlägg tänkte jag visa hur långt man kommer med olika hastigheter.

 Posted by at 9:56 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)