Feb 202013
 

Une seule chose, la placer, boule petanque

 

Fick ett brev som jag tänkte svara på

Hej!
Du som har varit med länge inom boulen kanske kan svara på några frågor från mig. Det har varit diskussioner om träning. Jag tränar varje dag både lägg/och skjutövningar. En del säger att det kan bli lite för mycket. Har du något svar på detta? Jag läser det du skriver om boule. Det är mycket bra som jag tar till mig.

Mitt svar

Hur mycket man tränar är individuellt. Skulle en elitsimmare bara träna 5 pass i vecka skull det räknas som en viloperiod. men för oss andra innebär 5 pass simmning väldigt mycket. Generellt är det så att om man ser på den fysiologiska biten så byggs kroppen upp under vila. Tränar man för mycket bryts kroppen ner.  I boule är inte belastningen så stor att det är en mindre risk. Dock händer det att spelare får ont i axlar, armbågar och handleder.  För att undvika det får utövaren sänka

  • intensiteten(hur många kast som sker per träning.
  • träningsvolym(hur många timmar man tränar totalt),
  • Frekvens(Hur ofta man tränar).

En annan aspekt är den psykologiska biten, tränar man för mycket är det svårt att hålla kvalitén upp.  det kan innebära att fel saker lärs in. Som avslutning vill jag säga “Lyssna på kroppen och knoppen.” Har du inga krämpor eller håller på att tappa sugen är det bara att fortsätta.  Känns det inte rätt fundera över punkterna ovan. En varning ska dock höjas om träningens omfattning plötsligt blir mycket större, det kan leda till skador.

Denna bok diskuterar en del av detta, speciellt med inriktning mot tävlingsförberedelser.
Mujika I och Glad A. (2010) Formtoppning i teori & praktik, Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN 978-91-85433-85-8

 Posted by at 11:49 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)