Kastteknik

Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om spelaren inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt och lägga sig bra, men det fungerar inte i längden. För att skapa ett effektivt fungerande spel måste spelaren ha en bra teknik.

En bra teknik kännetecknas av fyra delar. Den ska vara enkel, se lika ut från gång till gång och kroppen måste vara i fullständig balans under kastet. Den ska även vara avslappnad. Det låter enkelt men hur uppnår man en sådan teknik?

  • Enkelheten får spelaren genom en renodlad rörelse där onödiga och ofunktionella rörelser är minimerade.
  • Om tekniken är komplicerad kan det vara svårt att upprepa rörelsen från kast till kast.
  • Tekniken behöver även en stabil plattform för att den ska kunna utföras och det får man genom att ha en bra balans under hela kastet. Att kliva ur ringen efter kastet beroende att man tappar balansen bör undvikas.
  • Spänner man någon muskel i onödan, kommer det påverka tekniken negativt. I många idrotter har forskning visat att de bästa utövarna är väldigt avslappnade i muskelaturen. Om gemene man hade utfört rörelsen, hade de upplevt att de haft en dålig kontroll av rörelsen, eftersom effekten av en avspänd teknik blir att utövaren saknar en medveten kontroll. Att inte ha kontroll över rörelsen upplevs ofta obehagligt, men erfarenhet visar att kroppen klarar det utmärkt på egen hand. Därför ska  spelaren under tävling och tävlingsförberedelseperiod jobba för att hitta känslan som kännetecknar en avslappnad teknik. Under träningsperioden ska man däremot analysera tekniken i detalj. Frågor man kan ställa sig är: Vad är en bra teknik? Är den här delen optimal?

Nedan kommer ett antal moment att diskuteras och det ges förslag på saker som man ska beakta. Det är inga svar på vad som är rätt och fel, utan ska användas som ett underlag i processen att utveckla en bra teknik. Kom även ihåg att det är en skillnad mellan teknik och stil. Tekniken är de grundläggande delarna i utförandet, medan stilen är en individuell anpassning av tekniken som inte påverkar utförandet.

Ställning
För att kunna kasta kloten på ett bra sätt krävs att spelarens kroppshållning är avslappnad.  Att fördela kroppsvikten över hela foten är eftersträvansvärt,  att stå på tå eller hälarna ger sämre stabilitet. Detta för att undvika att man står och tippar framåt eller bakåt. När man “sitter” ner och lägger ska man stå på den främre delen av foten.  Många har kastarmsfoten något framför den andra foten.  Går man upp till knäna ska de vara lätt böjda, axlarna ska vara nedsjunkna.  När spelaren står upp och lägger behöver armen kunna pendla fritt.  Han eller hon  behöver därför luta bålen något åt kastarmens sida för att undvika att armen slår i höften vid framsvingen. För att tyngdpunkten fortfarande ska vara centrerad behöver man kompensera det med att skjuta höften åt motsatta sida. En liknade position gäller när spelaren sitter och lägger. Luta kroppen något åt kastarmssidan. Benet på kastarmssidan ska vara i kastriktningen, det andra benet vrids ut så det känns bekvämt.

Greppet
En förutsättning för att kunna få ett korrekt grepp är att kloten är anpassade till individen. Det finns två skolor hur klotet greppas. Den ena utgår från att man lägger klotet mitt i handflatan och sluter fingrarna runt det. Den andra skola bygger på att klotets centrum läggs mitt på långfingret  Låt fingrarna ligga i kontakt med på pek-, lång- och ringfingret.  I den första varianten fås ett bättre grepp, många upplever ett mer känsla i den andra varianten.  Vilken av metoderna som väljs är valfritt. Tummen ska ligga ann  mot klotet men inte mer.  Tänk på handen ska vara avslappnad.

Förberedelse
Innan kastet börjar bör spelaren ha en ritual som höjer koncentrationen. Den ska få dig att vara här och nu. Vad som händer om man missar eller vad det ska bli till middagen är oväsentligt. Det viktiga är att spelaren skärmar av sig från omvärlden. Det enda som ska finnas i sinnevärlden är målet som ska träffas. När det känns bra och du bestämt dig att nu är det dags. Höj din koncentrationen ytterligare, genom en extrem fixering av målet, dvs svetslåga mot målet.

Pendel
Rörelsen börjar med att du för armen bakåt, samtidigt ska handleden böjs. En del böjer handleden innan själva armrörelsen börjar, medan andra böjer handleden när armrörelsen vänder. Tittar vi sedan på bålen förespråkar jag att du inte ska göra någon bålrotation bakåt dvs. att motsatta axel roteras fram vid  baksvingen. De flesta böjer fram överkroppen något. Ett vanligt fel är att nybörjare pendlar flera gånger fram och tillbaka för att slutligen släppa klotet. Det leder ofta till att precisionen går förlorad.  Däremot kan det vara bra att du övningssvingar någon gång innan kastet. Stanna sedan till med armen framför eller jäms med sidan innan du påbörjar själva kastet. Pendla bak armen tills det att möter ett fjädrande motstånd. Tvinga ej armen bakåt och undvik bålvridning för få armen längre bak. Spelaren ska i detta läge sträcka ut armen bakåt, så att den är rak. Eventuellt kan man vänta med att rätta ut armen tills precis innan att armen passerar höften i framsvingen. Den mesta accelererationen ska ske i början på rörelsen. Börja accelerationen (framsvingen) med att föra axeln någon centimeter framåt, därefter börjar armen röra sig framåt. Armen ska vara nära kroppen när den passerar höften. Bibehåll den naturliga pendeln genom kastet. Fortsätt att ha armen rak och handleden böjd i framsvingen (sträckt armbåge). Huvudet ska hållas absolut still under framsvingen. Därför ska man inte niga i knäna, räta ut bålen eller luta sig åt sidan under kastet. Bibehåll balansen genom hela kastet.

Att tänka på vid lägg 
Glöm inte att lägga underskruv på klotet. Ett klot med underskruv går rakare och är lättare att kontrollera hur långt det rullar. Var noga med att välja nedslagsplats. Välj ut ett nedslag som är jämnt(utan sten). Sikta på nedslagsplatsen genom att fixera den med blicken när du utför din kaströrelse. En metod för att välja nedslag/lägga är att du går till ringen och ser ut ett ställe att landa på går fram och plattar till det. Sedan går du till ringen ser på lillen och nedslaget växelvis några gånger. På så sätt får kroppen en känsla för hur hårt man ska kasta samt vilken båge som ska användas. Sedan fixerar du nedslaget under själva kastet. Var inte rädd för att lyfta.

Släpp
När du släpper klotet ska klotet, ögat och målet vara i en rät linje, sett ovanifrån. På det sättet får du en bra precision i sidled. Fingrarna ska riktas mot målet vid släppet. Att spreta med fingrarna eller vrida till dem påverkar precisionen. Släppet ska vara mjukt, men ändå bestämt. Används för mycket vilja är det lätt att klotet påverkas så att det blir sidskruv eller landar på fel ställe.

Uppföljning
En naturlig uppföljning är ett kvitto på en bra teknik. Måste spelaren korrigera balansen efter kastet är något fel. Uppföljningen ska se likadan ut från kast till kast.