Teknikövningar

På sidan om kastteknik har jag beskrivit hur tekniken ska utföras. Det är dock inte lätt att omsätta det här i praktiken. Därför har jag tagit fram några övningar som kan användas. Tanken bakom övningarna bygger på en metod kallad Dynamisk systemteori. Metoden gör så att utövaren själv lär sig hur rörelsen ska utföras, genom att de måste justera sin teknik för att klara övningen. Den beskrevs av Nikolai Bernstein och Dynamisk systemteori kan kort sammanfattas genom att människans rörelser är oerhört komplexa och är beroende av situationen. Därför är den viktigaste uppgiften att samordna rörelserna för att styra de många frihetsgrader som kroppen tillåter. För att skola in rörelse som är komplex, behöver frihetsgraderna begränsas. Utövaren utvecklas på så sätt inom givna ramar. I övningarna som denna sida beskriver jobbar vi med att begränsa frihetsgraderna för att kunna skola in en del av rörelsen. Analysera vad som behöver tränas och välj den övning som passar. En del av övningarna begränsar även en annan del rörelsen som är korrekt, det gäller därför att vara observant på det. Vill du läsa mer om detta se Högberg J-O. (2008) Effektiv idrottsträning : rörelselära i teori & praktik, Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN 978-91-85433-46-9. Boken används på steg 2 tränarutbildningen i boule. Övningarna nedan utgår från en tränares perspektiv, tanken är att han eller hon ser något som ska rättas till. Förslagsvis väljer du ut tre övningar per pass. Sedan genomförs en övning som “tvingar” utövaren att göra rätt.

BALANS

  LINJEN

  • Linjen N. Z.
   Hittade denna sida som beskriver en övning i boule. Har svårt att förstå varför man ska dra upp den röda linjen. Men det kanske någon kan förklara för mig. Det är väl det som är det knepiga med att leta information kring hur man ska göra saker på internet. http://winningpetanque.com/ https://home2.btconnect.com/obutboule/winningpetanque/page6.html

  HÅLL HUVUDET STILL

   SLÄPP