Spelövningar

Spelövningar

 1. Läggövningar
  1. Individuella övningar
  2. Parövningar
  3. Gruppövningar
 2. Skytteövningar
  1. Individuella övningar
  2. Parövningar
  3. Gruppövningar
 3. Kombinationsövningar
  1. Individuella övningar
  2. Parövningar
  3. Gruppövningar
 4. Styrkeövningar
 5. Övrigt
 6. Taktik övningar

  När du väljer ut dina övningar tänk på följande:

  • Välj ut övningar som är utmanande, inte för svåra och inte för lätta.
  • Ett träningspass omfattar ca 50-150 klot och 4 till 12 övningar dvs 9 till 39 klot / övning.
  • Träna varierat, välj ut övningar på det du behöver träna på, inte bara det du är bra på.
  • Koncentration, för att passet ska ge något måste man ha kvalité hela tiden.
  • Dessa övningar kan kombineras och göras olika svåra
  Svårare övningarLättare övningar
  Längre kastavståndKortare kastavstånd
  Kortare avstånd mellan hindrande klot och målklotLängre avstånd mellan hindrande klot och målklot
  Lägg in andra hinderTa bort hinder
  Inför ett poängsystem, där man straffas om man gör felSnällt poängsystem
  Mindre mål tex lilleStörre mål tex landa i en ring
  Stegar. Måste uppfylla vissa krav för att få gå vidare. Tex träffa 1 klot
  på 6m, 2 klot på 7m. Missar man får man gå ner ett steg
  Spela med begränsande regler tex varje spelare
  måste skjuta 2 skott, måste land bakom en markering

  Läggövningar-Individuella övningar

  • Lägg ut en lille. Kom så nära som möjligt på olika sätt, en plomb, en halvplomb och ett rull-lägg
  • Ha en dödlinje bakom lillen. Kom nära utan att gå död. Variera avståndet till dödlinjen.
  • Lyft över ett hinder och eventuellt stanna inom en viss sträcka
  • Skruva från höger och vänster.
  • Landa i ett bildäck.
  • Landa på en speciell plats gärna makerad med en cirkel/elips, kan växla mellan avstånden. Variera även bågen.
  • Spela in/fram kloten. Du får poäng för var det inspelade klotet hamnar.
  • Lägga kloss mot ett klot bakom lillen
  • Rita en liksidig triangel med basen mot spelaren. 1 sida=1 m, dela in triangeln i tre delar dvs höjden i tre lika stora avstånd. Lägg lillen i den översta triangeln. Om klotet hamnar i den översta ger 5p, sedan 4p, 3 p i mitten biten, därefter 2p och 1 poäng för basbiten, 0 poäng utanför triangeln alt. minus poäng.
  • Se dig själv i en spegel (alt. glasruta med mörktrum bakom) när du kastar. Det behövs en relativt stor spegel. Används för att se tekniken när du kastar.
  • Sikta mot ett löv i ett träd någon meter upp (alt. sikta mot spetsen på en pinne). Lämplig övning om man vill lära sig att lyfta, speciellt för noviser.

  Läggövningar-Parövningar

  • Spela singel, men man får bara lägga.
  • En utför övningen medan den andra agerar bollkalle. Ger tempo.
  • Spelarna kastar vars ett klot, den som ligger 1:a får 1p. Och börjar nästa omgång som går till på samma sätt. Varje “klotpar” jämförs och närmast får poäng. När man kastat 3 klot var plockas kloten upp och man börjar om.

  Läggövningar-Gruppövningar

  • Singelturnering men man får bara lägga.
  • Utslagstävling, se skytteövningar-gruppövningar

  Skytteövningar-Individuella övningar

  • Skjuta bort ett klot som ligger bakom ett annat klot.
  • Skjuta, snitta bort ett klot som ligger framför ett annat klot. Byt sida varannan gång.
  • Skjuta ett klot som ligger i kontakt med ett annat.
  • Skjuta bort 2 eller flera klot med ett klot.
  • Skjuta ut ett antal klot som ligger innanför en cirkel med de klot som man har på handen.
  • Lägg en gummimatta (tex 8 mm rågummi) under kloten som ska träffas, vilket gör att man måste lyfta fram på järnet annars studsar klotet över.
  • Skjut lillar döda.
  • Placera 3 klot på 7 m, med 1 klot avstånd mellan dem. Börja med klotet i mitten därefter de andra kloten. Träffas alla tre ökas avståndet mellan klot och spelare. Vid miss får man minska avståndet.
  • Ta ett klisterlappsmarkerat klot (se läggövningarna), lägg klotet så att man kan se lappen från kastpositionen. Lappen underlättar fokusering vid tex snittningsövningar.
  • Sikta mot en punkt på marken, mät sedan träffbilden av nedslagen. Försök att minska den.

  Skytteövningar-Parövningar

  • Ha 3 klot var. Den ena lägger ut sitt klot, den andra försöker träffa. Vid träff där ens eget stannar bättre än motståndarens, har man poängchans. Medtävlaren måste då träffa det närmsta klotet annars får den andra poäng. Stannar han även bättre än det klot som han skjuter på, har han poängchans. osv , Först till 13. Går båda döda får den som orsakade det kasta fram ett nytt mål klot. Kan även spela med flera poängnivåer tex miss=0, träff=1, stanna bättre än klotet som man skjuter på =3, stanna inom en meter=4, stanna inom 1 decimeter=5.
  • Lägg ett klot i en cirkel. Måste landa innanför cirkeln. Träff ger 1 poäng, stannar i cirkeln ger 2 och carreau ger 3. Turas om att skjuta tre klot var.
  • Duellskytte. Träffa klotet längst bak. Man skjuter varannat klot. Poängräknig: man får 1p = rätt träffat klot. -1 vid fel klot och 0 vid hel miss.

  Skytteövningar-Gruppövningar

  • Utslagstävling. Varje person skjuter ett skott och vid korrekt utförd övning, ställer sig han/hon sist i kön. Den som missar får inte vara med. Variera vad som ska göras. Dvs inte bara skjuta på ett fritt liggande klot på 8 m, utan tex måste snitta så att klotet far åt vänster.

  Kombinationsövningar-Individuella övningar

  • Varannan omgång lägger du varannan skjuter du.
  • Spela handboll. Gör ett mål (storlek 3 dm, tlll 1,5 m) och en ring 6-12 m i från målet.Stå i ringen och lägg ett klot (klot 1) mot målet. Går klotet över mållinjen är det ogitltigt och du får börja om. Rullar klotet inte över har man poängchans. 3 poäng får man genom att skjuta klot 1 in i målet med sitt första klot. 1 poäng får man om man gör det på andra klotet. 5 poäng får man om man om skjuter in klot 1 i målet och stannar på banan , sedan ska man även skjuta in klot 2 in i målet. Försök att nå 15 poäng, på så få omgångar som möjligt.

  Kombinationsövningar-Parövningar

  • Spela singel med bara lägg. I den omgång som börjar efter 5 minuter, måste de båda spelarna skjuta 1 skott. Missar man skottet får man tre minus poäng. Använd gärna en äggklocka.
  • Spela singel med två lillar(ha olika färg). En av lillarna är primärlille dvs den bestämmer spelordningen. Man räknar poäng mot en lille i taget. Så båda personerna kan få poäng i varje omgång mot varsin lille. Totalt kan man få 6 poäng/omgång.
  • Den ena får bara skjuta den andra bara lägga, byt varannan omgång.
  • Spela handboll. Gör två mål (storlek 3 dm, tlll 1,5 m) 6-12 m i från varandra. Stå bakom din egen mållinje och lägg ett klot (klot 1) mot medtävlarensmålet. Går klotet över mållinjen är det medtävlarens tur. Rullar klotet inte över har man poängchans. 3 poäng får man genom att skjuta klot 1 in i målet med sitt första klot. 1 poäng får man om man gör det på andra klotet. 5 poäng får man om man om skjuter in klot 1 i målet och stannar på banan , sedan ska man även skjuta in klot 2 in i målet. Först till 15 poäng.

  Kombinationsövningar-Gruppövningar

  • Marockan: Rita en cirkel med en diameter på 4 m. På varje sida gör man en kastring 6 m från ringkanten. Tävlingen går ut på att ha fler klot än motståndaren kvar i ringen. Man får poäng för dessa när omgången är klar. Det lag som inte har något klot i cirkeln lägger ett klot där. Finns det ett motståndarklot i cirkeln, måste man skjuta bort det . Vid skottmiss får man lägga ett klot i cirkeln.
  • MoPs-singel: Tre personer spelar singel mot 1 lille, dvs det pågår tre matcher samtidigt. Person A möter samtidigt person B och C som även möter varandra. Alla kastar varsit klot mot lillen, den som ligger sämst spelar o s v.
  • Nobel-singel Tre personer spelar singel, man måste skjuta minst 2 klot. Det är bara den som ligger närmast som får poäng.
  • Dela in gruppen i par. sedan går det ut på att den ena lägger mot en cirkel ca 1 m stor, alla klot som ligger i cirkel är möjliga att skjuta.  Laget får poäng för varje klot som träffas (måste landa i cirkeln). Spelare  A lägger på på 7m sedan går spelare B in och skjuter, därefter lägger spelare A på 10 m och spelare B skjuter. Sedan avvaktar de tills att alla lagen är klara och stämmer av vad varje lag har. Först till 13 p vinner. I nästa omgång lägger spelare B och A skjuter.
  • A different fun game we play in New Zealand is called “Yahoo”. It’s for three players. Each player throws one boule. From there on, the person who is furtherest away from the coche goes next. If one person gets all three boules closest to the coche, he wins the whole game. Otherwise you get three points for closest, 2 for next and one point for 3rd closest. The winner is the first to 21 points. The name Yahoo is from the sound you make if you get all three boules closest .( John J. Tupper )

  Styrkeövningar

  • Använd en rundstav ca 30 mm x 40 cm. Borra ett hål genom den, i mitten. Trä ett rep genom  hålet och knyt fast. Knyt en vikt i andra ändan. Sedan rullar man upp repet på staven för att träna underarmarna.
  • Ligg på rygg på en bänk. Ha en hantel i varje hand. Lyft dem med raka armar till ca 45 grader. Stärker axelmuskelaturen
  • Stå upp och ta ett klot i handen och böj handleden maximalt. Pendla fram och tillbaka och se till att handleden är maximalt böjd hela tiden.

  Övrigt

  • Känsla övningar. Gör övningar som man kanske inte kommer att använda. tex. Skjut först på 5 m sedan nästa klot på 15 m. Träna rulllägg stående landa 1m från ringen. Plomba några meter framåt och få klotet att skruva sig bakåt.
  • Videofilma. Försök att sträva efter det som är rätt, hellre än att leta fel.
  • Koncentration på en viss del tex. släppet. Bry dig inte om var klotet hamnar bara släppet är perfekt. Sätt sedan ihop detaljerna till en helhet. Alla punkter i kastteknik avsnittet kan tränas på detta sätt.
  • För att träna att hålla huvudet still.
   • Spela utomhus en solig dag, titta på skugga medan du kastar. Rör sig huvudet? Lär dig känna igen känslan som beskriver när du håller huvudet still.
   • Medan du skjuter tittar du på en gren några meter bort. Grenens position jmf med bakgrunden, rör sig gren iförhållande till bakgrunden är huvudet inte still.
  • Läs igenom de olika detaljerna under avsnittet kastteknik. Plocka ut en detalj som du ska fokusera på medan du kastar. Är tex handleden böjd som den ska. Är handen rak när du släppt klotet.

  Taktik övningar